DOE MEE MET
KLIMAATSTROOM ZUID!
sluit je aan bij klimaatstroom zuid

"We willen opnieuw onze krachten bundelen
om een grote verandering op gang te brengen.
"

KLIMAATTOP ZUID

4 juni 2018 | FutureDome, Breda

lees meer

nieuws

Thema-bijeenkomst gebouwde omgeving

4 janauari 2019

21 februari 2019, 9.00-12.00 uur 
Lab.073, Den Bosch

Gedurende 2019 vinden er meerdere compacte themabijeenkomsten plaats voor maximaal 50 personen.Op donderdag 21 februari is hiervan de aftrap met als thema de gebouwde omgeving.
Uiteraard is dit ook de ideale mogelijkheid om het netwerk rond Klimaatstoom Zuid te ontmoeten en ideeën te delen. Zien we jou daar ook? 

aanmelden

Overheden investeren 600 miljoen in klimaatbestendig Nederland

20 november 2018

Op 20 november tekenden het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met dit akkoord zetten de gezamenlijke overheden de schouders onder een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Dat doen ze door samen 600 miljoen euro te investeren in maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

Lees meer

Ondersteun het manifest klimaatstroom zuid

Het manifest bevat ambities op het gebied van energie, circulaire productie en klimaatadaptatie.

We nodigen iedereen in Zuid-Nederland uit om de intenties van het manifest Klimaatstroom Zuid te onderschrijven. Dat kan bijvoorbeeld in coalitieakkoorden, raadsprogramma’s en andere plannen.

De tekst van het manifest bevat geen copyright; neem zoveel mogelijk over!

Vertaal samen door naar concrete acties
Het manifest is geen doel op zich. Het is een onderdeel van een beweging naar meer aandacht voor het klimaat in Zuid-Nederland. Bovendien is er een verbinding met de nationale klimaatambities.

Om die ambities te vertalen naar concreet handelingsperspectief is op maandag 4 juni 2018 een klimaattop georganiseerd van en voor Zuid-Nederland. Hier zijn bestaande initiatieven samengebracht om ze te versnellen, te bundelen en ook te verbinden aan het proces van het nationale klimaatakkoord. Bepalen hoe we de verdere ambities waar gaan maken en maken de gewenste transitiepaden voor de verschillende sectoren concreet. Op deze manier komen we tot concrete uitvoeringsprogramma’s met meetbare resultaten.

Het blijft dus niet bij intenties. We houden elkaar samen scherp op de uitvoering en gaan deze actief en gezamenlijk monitoren. We gaan de langetermijnambities vertalen naar concrete doelen die we in de komende bestuursperiode al willen bereiken. Zodat we onze kinderen straks kunnen vertellen: we waren net op tijd.

Altijd op de hoogte blijven?

Aanmelden nieuwsupdates

Join us; neem deel aan de Linkedin groep

naar de groep

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid