nieuws

17 december 2019 
Terugblik bijeenkomst circulaire economie

Op dinsdag 3 december vond de bijeenkomst circulaire economie plaats bij de Suiker Unie in Dinteloord.

Deze bijeenkomst was georganiseerd door VNO-NCW Brabant Zeeland en Klimaatstroom Zuid. Deze bijeenkomst was bedoeld voor bestuurders en medewerkers, vanuit de overheid en het bedrijfsleven, die aan de slag zijn (of willen) met de circulaire economie.

De dag werd gestart door Jan van Mourik, VNO-NCW Brabant Zeeland. Hij ging een vraaggesprek aan met Kees Jan de Vet, Dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta. Hierbij kwamen circulaire ambities en benodigdheden ter sprake. Aansluitend gaf Andries Olie, Suiker Unie, een presentatie. In zijn presentatie sprak hij over de ambitie van de Suiker Unie om ’s werelds groenste, innovatiefste en succesvolste suikerbiedverwerker te zijn en hoe zij dit hopen te bereiken. De volgende presentatie was van Woud Jansen, Alba concepts, met een presentatie over hun weg naar een circulaire economie. In het algemeen en in circulaire bouw in het bijzonder. Na afloop van elke presentatie vond er een korte dialoog plaats waarin kritische onderwerpen aan bod kwamen zoals: “Wat is een biobased economy nu eigenlijk precies, en hoe verhoudt dit zich tot lokale kringloopeconomie”?
 
De dag werd afgesloten met netwerktafels. Bij aankomst hadden de deelnemers hun circulaire ambities opgeschreven en wat zij nodig hebben om deze waar te maken. Daarnaast hebben zij antwoord gegeven op de vraag: "Wat heb jij te bieden voor een circulaire samenleving?" De deelnemers zijn in groepen met elkaar in gesprek gegaan hierover. De diverse ambities waren onder te verdelen in vier thema’s, namelijk:
⁃  Circulaire voedselketen
⁃  Circulaire industrie
⁃  Circulaire stad
⁃  Circulaire reststromen
Tot slot werden de bevindingen per tafel met elkaar gedeeld. 

We kijken terug op een bijzonder inspirerende ochtend.

Sfeerimpressie

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid