nieuws

18 juli 2019 
Steden en regio’s hebben een belangrijke rol in de circulaire transitie

Begin juli kwamen meer dan 100 internationale deelnemers uit de overheid, het bedrijfsleven, onderwijs, de financiële sector en maatschappelijke organisaties samen bij de OESO in Parijs om te praten over de toenemende behoefte van steden en regio’s om de transitie te maken naar een circulaire economie. Namens Klimaatstroom Zuid en Waterschap Brabantse Delta was ik, Mirella Zuidgeest, daarbij aanwezig. Hieronder vindt u een kort verslag van deze bijeenkomst:

Steden en regio's hebben een rol als promotor, facilitator en enabler. Enerzijds vanwege hun rol in afvalbeheer en transport, anderzijds omdat het broedplaatsen voor innovatie zijn. Daarnaast kunnen sub-nationale overheden lange termijn investeringskeuzes maken voor een circulaire infrastructuur. Met Nederlandse overheidsinkopen van ongeveer 70 miljard euro kan een enorme impact gemaakt worden. Iedereen heeft een rol in de transitie, ook het bedrijfsleven en marktpartijen. Diverse niches tezamen maken het verschil.

Tijdens de ronde tafel werden een aantal interessante casussen gepresenteerd. Nederland, met zijn concrete doelstellingen, en met name Amsterdam Circulair, Umea en Circulair Friesland worden internationaal als voorlopers gezien. Groningen is een van de steden die met behulp van de OECD dialogen voert met diverse stakeholders om de economische en bestuurlijke kansen en belemmeringen van de circulaire economie voor de omgeving te achterhalen.

Ovam valt op door het gebruik van indicatoren op basis van behoeften: mobiliteit, onderdak, voeding, in plaats van insteek op materiaalhergebruik. De World Business Council on Sustainable Development publiceert binnenkort de indicatoren die multinationals gaan omarmen.

Voorafgaand aan de ronde tafel bijeenkomst is een onderzoek uitgevoerd over de huidige stand van zaken. De onderzoeksresultaten zijn samengevat in een brochure.

Het is goed om te zien dat in onze provincies ook al de nodige stappen zijn gezet. U kunt hierover meer informatie vinden, via:
  -  Brabant beweegt in Kringlopen
  -  Bouwstenen notitie
  -  Circulaire economie Zeeland
  -  Limburg

De agenda, deelnemerslijst, presentaties van de sprekers en video van deze eerste OESO rondetafel over circulaire economie in steden en regio’s zijn online beschikbaar.

Het OESO programma ondersteunt in de transitie naar een circulaire economie door:
  -  Delen: verzamelen en uitwisselen van best practices 
  -  Leren: door het voeren van beleidsdialogen
  -  Meten: ontwikkeling van indicatoren t.b.v. besluitvorming en evaluatie 

Meer informatie?
Neem contact met mij op: Mirella Zuidgeest
Community Manager Klimaattransitie, Waterschap Brabantse Delta
m.zuidgeest@brabantsedelta.nl

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid