nieuws

10 juli 2018
Reactie Klimaatstroom Zuid op landelijk Klimaatakkoord: Zuid-Nederland al volop in beweging!

’s-Hertogenbosch, 11 juli 2018 – ‘Volle kracht vooruit’. Onder die vlag is de reactie vanuit de zuidelijke provincies op het landelijke Klimaatakkoord te vatten. ‘Praten en schrijven over klimaatverandering is nuttig en noodzakelijk, maar beneden de rivieren zitten we al stevig in de doe-stand’, aldus de Bredase wethouder Paul de Beer, één van de initiatiefnemers van Klimaatstroom Zuid.

Katalysator
Tijdens de Klimaattop Zuid op 4 juni stelden de deelnemers aan het eind van het programma een ‘startdocument’ op dat de brede inzet in Zuid-Nederland toont om de leefomgeving in snel tempo beter voor te bereiden op extreme regenval, hitte en droogte. De zuidelijke provincies geven daarmee feitelijk al uitvoering aan het landelijke Klimaatakkoord en verwachten daarvoor ook steun van het Rijk.

Uitnodigen
Enkele voorbeelden van projecten die al uit de startblokken komen: zonne-energie op alle boerendaken, aardgasloze wijken, aardgasloze glastuinbouw, twee pilots circulaire veehouderij en het groene schoolpleinenplan. Brabants gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu): ‘In september komen we opnieuw samen om het programma en de community van Klimaatstroom Zuid verder vorm te geven. Ik zou minister Wiebes best wel eens willen uitnodigen voor een tour door de drie zuidelijke provincies langs alle goede voorbeelden en initiatieven die hier al gaande zijn’.

Versterken
Kees-Jan de Vet, dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta, sluit zich daarbij aan. ‘De klimaatverandering is een gigantische maatschappelijke opgave. We zien nu dat er in Den Haag stappen worden gezet. Klimaatstroom Zuid wil daar een versterkende beweging bij zijn: alleen door samen op te trekken, kunnen grote stappen worden gezet’.  

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid