nieuws

30 maart 2018
'Klimaatstroom Zuid' van start met oproep aan nieuwe raadsleden

s-Hertogenbosch - Met de verspreiding van een klimaatmanifest onder alle nieuwe gemeenteraadsfracties in Noord-Brabant is vandaag de eerste stap gezet van ‘Klimaatstroom Zuid’. Dit is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en een aantal gemeenten en waterschappen om de gevolgen van klimaatverandering zo snel mogelijk adequaat aan te pakken. De initiatiefnemers roepen op om het manifest te ondersteunen en zich aan te sluiten bij Klimaatstroom Zuid. Op 4 juni wordt een Klimaattop Zuid gehouden waarbij concrete afspraken worden gemaakt.

Het Manifest Klimaatstroom Zuid onderstreept de noodzaak om nú en in gezamenlijkheid door te pakken op energietransitie, hergebruik en maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Alleen door samen op te trekken, kunnen grote stappen worden gezet.

Urgent probleem
Gemeentebestuurders worden opgeroepen om het manifest te ondersteunen en het klimaat als een urgent maatschappelijk thema op de agenda te zetten in de komende coalitiebesprekingen. Schone energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen, minder uitstoot van CO2 en hergebruik van grondstoffen zijn noodzakelijk om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Tegelijkertijd moet Nederland weerbaarder worden tegen extreme regenval, langdurige hitte en droogte. Het manifest bevat hiervoor tien ambities. Het ondersteunen van het manifest kan via www.klimaatstroomzuid.nl.

Klimaattop Zuid
Met het manifest wordt de eerste stap gezet om in Zuid-Nederland zoveel mogelijk 'neuzen' van overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties dezelfde kant uit te krijgen. Overheden in Zeeland en Limburg hebben al belangstelling getoond om zich aan te sluiten. Tijdens de Klimaattop Zuid op 4 juni is het de bedoeling om te komen tot concrete afspraken die gepresenteerd kunnen worden als regionale bijdrage aan het nationale klimaatakkoord.

Initiatief
‘Klimaatstroom Zuid’ en het plan voor de Klimaattop Zuid zijn in november 2017 ontstaan tijdens de trendnacht in Breda over klimaatgedrag, georganiseerd door Brabant Kennis. De gemeente Breda, het waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant hebben dit gezamenlijk uitgewerkt.

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid