nieuws

25 mei 2018
Grote ambities op Klimaattop Zuid in Bredase Koepel

BREDA - Op de grote Klimaattop Zuid die op maandag 4 juni in Breda plaatsvindt, willen de drie Zuid-Nederlandse provincies met concrete maatregelen komen om hun aandeel in het landelijke Klimaatakkoord te vergroten.

Het doel van het landelijke akkoord is om deze zomer tot afspraken te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49 procent terugdringt in 2030. "Wij willen kijken welke maatregelen we kunnen nemen om een extra bijdrage te leveren aan die totale opgave," zo verwoordt de Bredase wethouder Paul de Beer de ambities van de Klimaattop Zuid.

Koepel
De top wordt gehouden in de FutureDome (voormalige Koepel-gevangenis). Daar komen mensen van overheden, bedrijfsleven, onderwijs en belangenorganisaties bijeen om te bespreken hoe ze de klimaatdoelstellingen een extra impuls kunnen geven.

Het is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en gemeente Breda. "Het wordt getrokken vanuit Brabant. Limburg en Zeeland haken er bij aan," aldus De Beer.

De top volgt op het manifest Klimaatstroom Zuid dat in maart werd uitgebracht. Dat manifest staat vol met ambities om op provinciaal en gemeentelijk niveau meer schone energiebronnen te gaan gebruiken, de CO2-uitstoot te verminderen en grondstoffen te hergebruiken.

Waterkracht
"Die ambities willen we nu vertalen in hele concrete maatregelen. Bijvoorbeeld hoe chemische fabrieken, die we in alle drie de provincies hebben, gezamenlijk het energieverbruik kunnen terugdringen. Of hoe we een nog wat mindere bekende energiebron als waterkracht meer in kunnen zetten," aldus De Beer.

De Klimaattop Zuid omvat lezingen, tafelgesprekken, gevarieerde themasessies en een ideeënmarkt. "We denken er aan om in de cellen van de Koepel ondernemers presentaties te laten geven over innovaties die ze zelf hebben doorgevoerd of die ze bij andere bedrijven kunnen aanbieden," zegt De Beer.

De afspraken op de Klimaattop Zuid worden gebundeld in een actieprogramma, dat vervolgens wordt aangeboden aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Bron: BN DeStem

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid