nieuws

07 april 2018
Aandacht voor Klimaatstroom Zuid op energieconferentie raadsleden

Aandacht voor het klimaat is niet meer weg te denken, ook niet voor de raadsleden die na de verkiezingen zijn aangetreden. Zo’n honderd nieuwe raadsleden en andere geïnteresseerden waren 4 april aanwezig op een energieconferentie in Tilburg onder leiding van Ed Nijpels. Een gevarieerd aantal sprekers ging in op de ambities en uitdagingen van de toekomst. Ook ‘Klimaatstroom Zuid’ kwam aan bod.

De conferentie startte met een opening door Paul de Beer, wethouder in de gemeente Breda. Zijn oproep was dat de tijd nu rijp is om allemaal de schouders eronder te gaan zetten om de doelstellingen van het energie- en klimaatbeleid te gaan halen. “Je maakt het acceptabel voor mensen door ze te raken”, aldus De Beer. Ook vroeg hij aandacht voor het manifest dat is verspreid en de klimaattop op 4 juni. In het Manifest Klimaatstroom Zuid staan 10 ambities op het gebied van energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en commitment om samen te werken.

Onder de sprekers was Marjan Minnesma, initiatiefnemer van ‘Urgenda’. “We doen met Urgenda concrete dingen, niet zozeer plannen maken. Raadsleden: zorg voor voldoende snellaadpalen, help bij huizen energieneutraal maken. Brabant: zorg voor installateurs en help dit op te schalen.”

Willem Jaspers geeft vorm aan de regionale energietransitie in Hart van Brabant. “Er is een regionale energiestrategie, maar deze krijgt lokaal vorm en inhoud”.

Deltacommissaris Wim Kuijken: “Het is twee kanten aan eenzelfde medaille. Die twee graden van Parijs moeten we echt gaan halen, om ervoor te zorgen dat we de zeespiegelstijging in de hand willen houden. Het gaat over de leefbaarheid van ons land.”

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid