nieuws

Toekomst Klimaatstroom Zuid

02 april 2020

De drie initiatiefnemers hebben besloten om per 1 juli a.s. een stap terug te doen om anderen de kans te bieden deze mooie beweging verder te brengen. Wanneer er geen nieuwe initiatiefnemers opstaan, zal dit spijtig genoeg het einde van Klimaatstroom Zuid betekenen. 

lees meer
Klimaatbuffer Brabant

Natuurlijke oplossingen voor klimaatveranderingen? Natuurlijk!

27  januari 2020

De overheid is druk bezig ons voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarbij is keuze tussen technische- en meer natuurlijke maatregelen. De coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, een samenwerking tussen alle grote Nederlandse natuurorganisaties, maakt zich hard voor meer natuurlijke oplossingen, zogeheten natuurlijke klimaatbuffers.

lees meer
Insectenhotel

Win €25.000 voor jouw biodiversiteitsherstelproject

14 januari 2020

Boeren en particulieren die samen aan de slag gaan met het versterken van de biodiversiteit in hun eigen regio, dat is het doel van de ‘Samen voor biodiversiteitsprijs’. Heb jij een aansprekend projectidee dat de biodiversiteit in Nederland helpt te herstellen en de lokale verbinding tussen bewoners en boeren versterkt? Doe dan mee en win 1 van de 2 prijzen van maximaal €25.000 voor de realisatie van het project!

lees meer
Zonnepanelen

MILJOENENSUBSIDIE VOOR ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN

06 januari 2020

In 2020 krijgt de gemeente Eindhoven bijna 2 miljoen euro subsidie van het Rijk uit de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Hiermee kunnen we komend jaar inwoners ondersteunen met advies en coaching op het gebied van energiebesparing en energieopwekking.

lees meer

Groen licht voor Wind­park Green­port Venlo

03 januari 2020

In december heeft de Raad van State alle ingediende bezwaren tegen het provinciaal inpassingsplan Windpark Greenport Venlo ongegrond verklaard. Daarmee zijn het inpassingsplan Windpark Greenport Venlo en de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Het College van Gedeputeerde Staten is hierover zeer verheugd. Deze uitspraak betekent dat het windpark nu gebouwd kan worden.

lees meer
Bijeenkomst circulaire economie

terugblik bijeenkomst circulaire economie

17 december 2019

Op dinsdag 3 december vond de bijeenkomst circulaire economie plaats bij de Suiker Unie in Dinteloord. Deze bijeenkomst was georganiseerd door VNO-NCW Brabant Zeeland en Klimaatstroom Zuid. We kijken terug op een bijzonder inspirerende ochtend.

lees meer

Nationale Klimaat Adaptatie Challenge gelanceerd op Deltagongres

22 november 2019

Op 14 november is op het Deltacongres de Nationale Klimaat Adaptatie Challenge gelanceerd. Een grensverleggend programma waarbij jong en oud in multidisciplinaire teams samenwerken aan belangrijke vraagstukken om de omgeving klimaatbestending te maken en zich persoonlijk te ontwikkelen.

lees meer

omgevingsvergunning voor windpark karolinapolder

11 november 2019

De provincie heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor windpark Karolinapolder (voorheen Karolinadijk). Hiermee kan de ontwikkelaar innogy 4 windturbines met een tiphoogte tussen de 180 en 215 meter realiseren.

lees meer

150ste groene schoolplein in brabant

08 november 2019

Basisschool de Bibit, de Sprockt en kinderopvang de Teddybeer in Tilburg leggen het 150ste groene schoolplein in Brabant aan. Het plein ligt nu nog vol met grijze tegels.

lees meer

Mini workshop CIRCO programma

05 november 2019

In 2050 is de Brabantse economie volledig circulair. Dat betekent een grote transitie met veel uitdagingen en kansen. De provincie Noord-Brabant en haar partners bieden jouw bedrijf daarom de mogelijkheid om onder begeleiding van experts nieuwe, circulaire business te ontwikkelen.

lees meer

Provincie stimuleert aanschaf elektrische deelauto’s

10 oktober 2019

De provincie Noord-Brabant stelt een subsidie beschikbaar voor de aanschaf van elektrische deelauto’s. Hiermee wil de provincie meer ondernemers en consumenten verleiden om elektrische deelauto’s te gebruiken. Elektrische deelauto’s besparen sterk de CO2-uitstoot en verminderen de parkeerdruk.

lees meer

Het Energiemakers Netwerk!

07 oktober 2019

Brabant geeft Energie dit jaar haar eerste festival! Deze zal plaatsvinden op donderdag 7 november in Eindhoven. Met Brabant geeft Energie bouwen we aan een Brabants netwerk die de energietransitie zichtbaarder maakt en versnelt. We laten zien dat het kan, we inspireren mensen en bedrijven om ook mee te doen en ondersteunen initiatieven die de beweging voor de energietransitie in Brabant op gang brengen.

lees meer

Bijeenkomst Energie en Innovatie Videoverslag

20 september 2019

Innovatiecentrum Exentr en Klimaatstroom Zuid waren 2 september de gastheren voor een bijeenkomst over energie en innovatie. Om de transitie naar duurzame bronnen voor elektriciteit en warmte vorm te geven, is er een behoefte aan innovaties, in zowel technisch als sociaal opzicht. Tijdens deze dag werden diverse inzichten gedeeld, presentaties gegeven en onderling in workshops gewerkt. Bekijk de impressie van deze dag.

bekijk video

Nieuwe ronde subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’

20 augustus 2019

Op 1 augustus 2019 is de 3e ronde van de subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’ van start gegaan. De provincie is op zoek naar projecten die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de projecten innovatief, opschaalbaar en deelbaar, enthousiasmerend voor Brabanders zijn en moeten er meerdere partijen actief betrokken zijn.

lees meer

subsidieregeling Circulaire economie - DEI+

8 augustus 2019

Binnen een circulaire economie gaan we duurzamer om met grondstoffen. Grondstoffen willen we daarmee langer en hoogwaardiger blijven gebruiken. Onder de regeling DEI+ Circulaire economie vallen recycling en hergebruik van afval, reparatie en het gebruik van biobased grondstoffen, waarbij sprake is van CO2-reductie. Bij biobased grondstoffen gaat het alleen om pilotprojecten.

lees meer

Bijeenkomst energie en innovatie
2 september 2019  |  eindhoven

25 juli 2019

Innovatiecentrum Exentr en Klimaatstroom Zuid nodigen u uit voor een bijeenkomst over energie en innovatie. Om de transitie naar duurzame bronnen voor elektriciteit en warmte vorm te geven, is er een behoefte aan innovaties, in zowel technisch als sociaal opzicht. Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en medewerkers vanuit overheid, bedrijfsleven, financiers en onderwijs die een rol (kunnen of willen) hebben in de energietransitie.

lees meer

Steden en regio’s hebben een belangrijke rol in de circulaire transitie

18 juli 2019

Steden en regio's hebben een rol als promotor, facilitator en enabler. Enerzijds vanwege hun rol in afvalbeheer en transport, anderzijds omdat het broedplaatsen voor innovatie zijn. Daarnaast kunnen sub-nationale overheden lange termijn investeringskeuzes maken voor een circulaire infrastructuur. Met overheidsinkopen van 60 miljard per jaar (>10% van het BNP) kan een enorme impact gemaakt worden.

lees meer

Ontmoet elkaar in de klimaatstroom zuid app

16 juli 2019

Sinds kort bestaat er in  samenwerking met Bundeling® de nieuwe Klimaatstroom Zuid app. Daar deel je bijvoorbeeld het laatste nieuws, meld je je eenvoudig aan voor evenementen  en stuur je gemakkelijk berichten. Iedereen heeft nu, met 1 druk op de knop, toegang tot de gehele community waarin zich inmiddels honderden mogelijke netwerkpartners bevinden. Lid worden van de community kan alleen via een uitnodiging. Wilt u uitgenodigd worden voor de app? Meld u dan aan via onderstaande link:

Ja, ik wil een uitnodiging

Waterkring de Baronie lanceert site “Samen waterproof”

14 mei 2019

Lange periodes zonder regenval of juist wateroverlast door hevige stortbuien. Het zijn weersomstandigheden waarmee Nederlanders steeds vaker te maken krijgen. De laatste jaren zijn de extremen geen uitzondering meer, maar regel...

Lees meer

ga mee op Klimaat Experience

24 april 2019

Circa 1.400 basisschoolkinderen gaan donderdag 16 mei op Klimaat Experience. Deze dag staat bol van leuke, praktische en leerzame activiteiten met als thema klimaat. Wil je ook meedoen? Dat kan! Gastvrouw Margot Ribberink neemt je mee in deoplossingen van de kinderen voor de toekomst van morgen!

Lees meer

Geef uw duurzame plan een podium

23 april 2019

De komende tijd gaan we de klimaatuitdagingen aanpakken. Andere en nieuwe energiebronnen gebruiken, minder uitstoot produceren en grondstoffen hergebruiken zijn slechts een paar voorbeelden van oplossingen. Dit lukt alleen als we verbinden en samenwerken en elkaar weten te vinden...

Lees meer

klimaattop zuid pakt net geen goud

02 april 2019

Een giraffe steekt zijn nek uit om de sappigste bladeren te vinden in de boomtoppen en tussen het struikgewas.  De Gouden Giraffe beloont al sinds 1994 bedrijven en bureaus die hun nek uit steken, en door middel van beleving en een live moment zichzelf durven te vermarkten om een boodschap te communiceren. De Klimaattop Zuid deed dit jaar mee om deze prestigieuze prijs enwas genomineerd voor de Gouden Giraffe voor het beste zakelijke event van Nederland. Events worden beoordeeld op creativiteit, innovatie, duurzaamheid en originaliteit.  Op 1 april werd de winnaar bekend gemaakt. 

Lees meer

klimaattop zuid genomineerd voor gouden giraffe

14 maart 2019

De Klimaattop Zuid van 4 juni 2018 is genomineerd voor de Gouden Giraffe voor het beste zakelijke event van Nederland. Events worden beoordeeld op creativiteit, innovatie, duurzaamheid en originaliteit.  Op 1 april wordt de winnaar bekend gemaakt. De Klimaattop werd georganiseerd door Gemeente Breda, waterschap Brabantse Delta en provincie Noord-Brabant in samenwerking met eventbureau Futuredome.  De Klimaattop in 2018 bracht 800 deelnemers op de been. Veel duurzame initiatieven in Zuid-Nederland zijn bij elkaar gekomen op de Klimaattop Zuid. Mede door de unieke locatie en de medewerking van vele partijen was de Klimaattop een succes.

stem op de klimaattop

Videoverslag Thema-bijeenkomst gebouwde omgeving

27 februari 2019

Afgelopen donderdag 21 februari was de aftrap van de bijeenkomsten in 2019 met als thema de gebouwde omgeving. 70 bezoekers kwamen in Den Bosch bijeen om over dit onderwerp te spreken, elkaar te ontmoeten en het netwerk te vergroten.

Heeft u deze bijeenkomst gemist? Of was u er wel bij maar wilt u nog iets terugkijken? Via onderstaande link kunt u de toen uitgezonden live-stream bekijken. 

bekijk de video

Thema-bijeenkomst gebouwde omgeving

4 januari 2019

21 februari 2019, 9.00-12.00 uur 
Lab.073, Den Bosch

Gedurende 2019 vinden er meerdere compacte themabijeenkomsten plaats voor maximaal 50 personen.Op donderdag 21 februari is hiervan de aftrap met als thema de gebouwde omgeving.
Uiteraard is dit ook de ideale mogelijkheid om het netwerk rond Klimaatstoom Zuid te ontmoeten en ideeën te delen. Zien we jou daar ook? 

aanmelden

Overheden investeren 600 miljoen in klimaatbestendig Nederland

20 november 2018

Op 20 november tekenden het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met dit akkoord zetten de gezamenlijke overheden de schouders onder een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Dat doen ze door samen 600 miljoen euro te investeren in maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

Lees meer

Lancering Connect-NL

16 oktober 2018

Graag nodigen Provincie Noord-Brabant, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en De Twee Snoeken-WoonConnect u uit voor de lancering van het samenwerkingsplatform Connect-NL. Met deze open samenwerking gaan wij in de periode 2019 t/m 2021 werken aan een aanpak voor transitie in de gebouwde omgeving, een aanpak die schaalbaar, betrouwbaar en vertrouwd is. 

Lees meer

Brabant 'klimaatproof'

15 oktober 2018

Klimaatverandering leidt tot een gigantische maatschappelijke opgave. De provincie vertaalt dit in met elkaar verbonden opgaven: energietransitie (klimaatmitigatie), circulaire economie en klimaatadaptatie. Dit artikel zoomt in op de opgave klimaatadaptatie en recente ontwikkelingen op dit gebied.

Lees meer

Reactie op landelijk Klimaatakkoord

10 julii 2018

‘Volle kracht vooruit’. Onder die vlag is de reactie vanuit de zuidelijke provincies op het landelijke Klimaatakkoord te vatten. ‘Praten en schrijven over klimaatverandering is nuttig en noodzakelijk, maar beneden de rivieren zitten we al stevig in de doe-stand’, aldus de Bredase wethouder Paul de Beer, één van de initiatiefnemers van Klimaatstroom Zuid.

Lees meer

klimaattop zuid sfeervideo online

26 juni 2018

Velen van u hebben misschien al de korte impressie gezien die dezelfde dag nog is getoond op de Klimaattop. Er is nu ook een langere versie beschikbaar. Bekijk de volledige sfeerimpressie van de Klimaattop hieronder.

Bekijk de video

Minister van I en W ontvangt Slot- en Startakkoord Klimaatstroom Zuid uit handen van Zuid-Nederlandse overheden

25 juni 2018

Tijdens het Congres Hittestress overhandigen vertegenwoordigers van Zuid-Nederlandse gemeenten, waterschappen en provincies aan minister van I&W Cora van Nieuwenhuizen het akkoord van de Klimaattop Zuid. Het akkoord toont de brede inzet in Zuid-Nederland om de leefomgeving beter voor te bereiden op extreme regenval, hitte en droogte.

meer lezen

Volledige slot- en startakkoord Klimaatstroom Zuid online

14 juni 2018

Op het snijvlak tussen thema’s en sectoren is in verschillende groepen op 4 juni gewerkt aan een overzicht van quick wins, lopende projecten, acties voor de middellange termijn (MLT) en eventueel benodigde middelen. Het resultaat is samengevat in drie deelprogramma’s: energie, landbouw/ buitengebied en gebouwde omgeving. Het volledige rapport is nu beschikbaar als download.

download het akkoord

Gemeenten en provincie naar 100.000 elektrische voertuigen

05 juni 2018

Brabant moet snel accelereren naar 100.000 elektrische voertuigen met de bijbehorende slimme laadinfrastructuur. Hiervoor hebben de gemeenten Breda, Tilburg en Helmond en de provincie een samenwerkingsovereenkomst getekend tijdens de Klimaattop in Breda.

Meer lezen

Klimaattop Zuid; dé start van breed actieprogramma energie en klimaat

04 juni 2018

Vertegenwoordigers van ruim 80 overheden, 100 maatschappelijke organisaties en 130 bedrijven hebben maandag 4 juni jl. op de Klimaattop Zuid in Breda afspraken gemaakt over allerlei acties om klimaatverandering het hoofd te bieden en slimmer om te gaan met energie.

Meer lezen

Van Watersnood naar Klimaatnood

03 juni 2018

De traditionele organisatie en werkwijze van overheden zit een effectieve klimaataanpak in de weg, stellen Paul de Beer en Kees Jan de Vet.

Meer lezen

klimaattop zuid zindert nu al

01 juni 2018

BREDA - De Klimaattop Zuid is nu al een succes. De 800 beschikbare plaatsen in het FutureDome zijn vergeven, aanmelden is dan helaas ook niet meer mogelijk. Oud-minister Ed Nijpels zal maandagavond, 4 juni, rond 21.00 uur de opbrengst van de Klimaattop Zuid in Breda in ontvangst nemen.

Meer lezen

Zuidelijke provincies bundelen krachten voor klimaat

17 mei 2018

BREDA - “IJsballen als hagelstenen in Brabant. Straten worden rivieren in Limburg en verzilting in Zeeland: wachten is geen optie! Het is hoog tijd dat we nog meer sámen gaan doen. Klimaattop Zuid wordt een bundeling van regionale krachten”.

Meer lezen

Grote ambities op Klimaattop Zuid in Bredase Koepel

25 april 2018

BREDA - Op de grote Klimaattop Zuid die op maandag 4 juni in Breda plaatsvindt, willen de drie Zuid-Nederlandse provincies met concrete maatregelen komen om hun aandeel in het landelijke Klimaatakkoord te vergroten.

Meer lezen

Aandacht voor Klimaatstroom Zuid op energieconferentie raadsleden

07 april 2018

Aandacht voor het klimaat is niet meer weg te denken, ook niet voor de raadsleden die na de verkiezingen zijn aangetreden. Zo’n honderd nieuwe raadsleden en andere geïnteresseerden waren 4 april aanwezig op een energieconferentie in Tilburg onder leiding van Ed Nijpels.

Meer lezen

'Klimaatstroom Zuid' van start met oproep aan nieuwe raadsleden

30 maart 2018

's-Hertogenbosch - Met de verspreiding van een klimaatmanifest onder alle nieuwe gemeenteraadsfracties in Noord-Brabant is vandaag de eerste stap gezet van ‘Klimaatstroom Zuid’. Dit is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en een aantal gemeenten en waterschappen om de gevolgen van klimaatverandering zo snel mogelijk adequaat aan te pakken.

Meer lezen
Ontmoet elkaar via de
Klimaatstroom Zuid app

Sinds kort bestaat er in  samenwerking met Bundeling® de nieuwe Klimaatstroom Zuid app. Daar deel je bijvoorbeeld het laatste nieuws, meld je je eenvoudig aan voor evenementen  en stuur je gemakkelijk berichten. Iedereen heeft nu, met 1 druk op de knop, toegang tot de gehele community waarin zich inmiddels honderden mogelijke netwerkpartners bevinden. Lid worden van de community kan alleen via een uitnodiging. Wil jij uitgenodigd worden voor de app? Meld je dan aan via onderstaande link

 Ja, ik wil me aanmelden voor de app 

Join us; neem deel aan de Linkedin groep

naar de groep

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid