nieuws

17 mei 2018
Zuidelijke provincies bundelen krachten voor klimaat

BREDA - “IJsballen als hagelstenen in Brabant. Straten worden rivieren in Limburg en verzilting in Zeeland: wachten is geen optie! Het is hoog tijd dat we nog meer sámen gaan doen. Klimaattop Zuid wordt een bundeling van regionale krachten”. Zo verwoordt wethouder Paul de Beer (gemeente Breda) de breed gevoelde urgentie om meer actie te ondernemen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Dijkgraaf Kees Jan de Vet (waterschap Brabantse Delta): “De CO2-uitstoot is in het eerste kwartaal van 2018 hoger dan vorig jaar . De urgentie om concrete stappen te zetten wordt alleen maar groter.” De Beer en De Vet zijn twee van de initiatiefnemers voor de Klimaattop Zuid die op maandag 4 juni wordt gehouden in Breda. Tal van overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit Brabant, Limburg en Zeeland hebben hun deelname al toegezegd.

Doel van de klimaattop is om krachten te bundelen en vaart te zetten achter alle inspanningen die nu al op veel plaatsen worden gedaan. De netwerkbijeenkomst biedt ook volop mogelijkheden om elkaar te inspireren en te komen tot nieuwe creatieve vormen van aanpak. Aan het eind van de dag moet er een zo concreet mogelijk actieprogramma liggen, dat namens Zuid-Nederland kan worden aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Zo kan de opbrengst van Klimaattop Zuid een bijdrage leveren aan de realisatie van het landelijke klimaatakkoord.

Programma
De Klimaattop Zuid vindt plaats op maandag 4 juni 2018 in FutureDome in Breda. Meteoroloog, klimaatdeskundige en voormalig RTL-weervrouw Margot Ribberink presenteert de dag. Naast inspirerende sprekers zoals hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans en ‘Plastic visser’ Marius Smit zijn er themasessies en is er een klimaatmarkt. Deze groene infomarkt, met meer dan honderd stands, biedt een breed (gratis!) podium voor groene en/of duurzame initiatieven. Kijk voor het uitgebreide programma op www.klimaatstroomzuid.nl

Breed toegankelijk
De Klimaattop Zuid richt zich op overheden, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. De Klimaattop is overigens niet alleen toegankelijk voor professionals. Iedereen die affiniteit heeft met het klimaat en milieu is welkom en kan zich aanmelden op www.klimaatstroomzuid.nl. Er is plaats voor 500 deelnemers.

Manifest
In de aanloop naar de Klimaattop is in maart al het manifest ‘Klimaatstroom Zuid’ uitgebracht met de oproep aan nieuwe raadsleden om hun handtekening te zetten onder de ambities op het gebied van energietransitie, circulaire productie en klimaatadaptatie.

25 april 2018
Grote ambities op Klimaattop Zuid in Bredase Koepel

BREDA - Op de grote Klimaattop Zuid die op maandag 4 juni in Breda plaatsvindt, willen de drie Zuid-Nederlandse provincies met concrete maatregelen komen om hun aandeel in het landelijke Klimaatakkoord te vergroten.

Het doel van het landelijke akkoord is om deze zomer tot afspraken te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49 procent terugdringt in 2030. "Wij willen kijken welke maatregelen we kunnen nemen om een extra bijdrage te leveren aan die totale opgave," zo verwoordt de Bredase wethouder Paul de Beer de ambities van de Klimaattop Zuid.

Koepel
De top wordt gehouden in de FutureDome (voormalige Koepel-gevangenis). Daar komen mensen van overheden, bedrijfsleven, onderwijs en belangenorganisaties bijeen om te bespreken hoe ze de klimaatdoelstellingen een extra impuls kunnen geven.

Het is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, waterschap Brabantse Delta en gemeente Breda. "Het wordt getrokken vanuit Brabant. Limburg en Zeeland haken er bij aan," aldus De Beer.

De top volgt op het manifest Klimaatstroom Zuid dat in maart werd uitgebracht. Dat manifest staat vol met ambities om op provinciaal en gemeentelijk niveau meer schone energiebronnen te gaan gebruiken, de CO2-uitstoot te verminderen en grondstoffen te hergebruiken.

Waterkracht
"Die ambities willen we nu vertalen in hele concrete maatregelen. Bijvoorbeeld hoe chemische fabrieken, die we in alle drie de provincies hebben, gezamenlijk het energieverbruik kunnen terugdringen. Of hoe we een nog wat mindere bekende energiebron als waterkracht meer in kunnen zetten," aldus De Beer.

De Klimaattop Zuid omvat lezingen, tafelgesprekken, gevarieerde themasessies en een ideeënmarkt. "We denken er aan om in de cellen van de Koepel ondernemers presentaties te laten geven over innovaties die ze zelf hebben doorgevoerd of die ze bij andere bedrijven kunnen aanbieden," zegt De Beer.

De afspraken op de Klimaattop Zuid worden gebundeld in een actieprogramma, dat vervolgens wordt aangeboden aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Bron: BN DeStem 

19 april 2018
Save the date voor Klimaattop Zuid 
Klimaatverandering is het grote thema van nu. Andere en schone energiebronnen, minder CO2-uitstoot en hergebruik van grondstoffen, dat is onze opgave. Tegelijkertijd moeten we ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Dat moet allemaal nu gebeuren!

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen is een grotere beweging nodig: Klimaatstroom Zuid. U, en iedereen die het klimaat aan het hart gaat, speelt daarbij een belangrijke rol. In maart is het manifest ‘Klimaatstroom Zuid’ uitgebracht. Het staat vol met ambities op het gebied van energie, circulaire productie en klimaatadaptatie voor Zuid-Nederland. Die ambities maken we concreet op de Klimaattop Zuid!

Datum | Maandag 4 juni 2018
Tijd | Middag en avond (tijden volgen)
Locatie | FutureDome, Breda
Voor wie? Bestuurders, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en alle andere belangstellenden

Lees hier meer over de Klimaattop Zuid of meld u direct aan via onderstaande button. 

7 april 2018
Aandacht voor Klimaatstroom Zuid op energieconferentie raadsleden

’Aandacht voor het klimaat is niet meer weg te denken, ook niet voor de raadsleden die na de verkiezingen zijn aangetreden. Zo’n honderd nieuwe raadsleden en andere geïnteresseerden waren 4 april aanwezig op een energieconferentie in Tilburg onder leiding van Ed Nijpels. Een gevarieerd aantal sprekers ging in op de ambities en uitdagingen van de toekomst. Ook ‘Klimaatstroom Zuid’ kwam aan bod.

De conferentie startte met een opening door Paul de Beer, wethouder in de gemeente Breda. Zijn oproep was dat de tijd nu rijp is om allemaal de schouders eronder te gaan zetten om de doelstellingen van het energie- en klimaatbeleid te gaan halen. “Je maakt het acceptabel voor mensen door ze te raken”, aldus De Beer. Ook vroeg hij aandacht voor het manifest dat is verspreid en de klimaattop op 4 juni. In het Manifest Klimaatstroom Zuid staan 10 ambities op het gebied van energie, circulaire economie, klimaatadaptatie en commitment om samen te werken.

Onder de sprekers was Marjan Minnesma, initiatiefnemer van ‘Urgenda’. “We doen met Urgenda concrete dingen, niet zozeer plannen maken. Raadsleden: zorg voor voldoende snellaadpalen, help bij huizen energieneutraal maken. Brabant: zorg voor installateurs en help dit op te schalen.”

Willem Jaspers geeft vorm aan de regionale energietransitie in Hart van Brabant. “Er is een regionale energiestrategie, maar deze krijgt lokaal vorm en inhoud”.

Deltacommissaris Wim Kuijken: “Het is twee kanten aan eenzelfde medaille. Die twee graden van Parijs moeten we echt gaan halen, om ervoor te zorgen dat we de zeespiegelstijging in de hand willen houden. Het gaat over de leefbaarheid van ons land.”

30 maart 2018
'Klimaatstroom Zuid' van start met oproep aan nieuwe raadsleden

’s-Hertogenbosch - Met de verspreiding van een klimaatmanifest onder alle nieuwe gemeenteraadsfracties in Noord-Brabant is vandaag de eerste stap gezet van ‘Klimaatstroom Zuid’. Dit is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en een aantal gemeenten en waterschappen om de gevolgen van klimaatverandering zo snel mogelijk adequaat aan te pakken. De initiatiefnemers roepen op om het manifest te ondersteunen en zich aan te sluiten bij Klimaatstroom Zuid. Op 4 juni wordt een Klimaattop Zuid gehouden waarbij concrete afspraken worden gemaakt.

Het Manifest Klimaatstroom Zuid onderstreept de noodzaak om nú en in gezamenlijkheid door te pakken op energietransitie, hergebruik en maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Alleen door samen op te trekken, kunnen grote stappen worden gezet.

Urgent probleem
Gemeentebestuurders worden opgeroepen om het manifest te ondersteunen en het klimaat als een urgent maatschappelijk thema op de agenda te zetten in de komende coalitiebesprekingen. Schone energiebronnen in plaats van fossiele brandstoffen, minder uitstoot van CO2 en hergebruik van grondstoffen zijn noodzakelijk om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Tegelijkertijd moet Nederland weerbaarder worden tegen extreme regenval, langdurige hitte en droogte. Het manifest bevat hiervoor tien ambities. Het ondersteunen van het manifest kan via www.klimaatstroomzuid.nl.

Klimaattop Zuid
Met het manifest wordt de eerste stap gezet om in Zuid-Nederland zoveel mogelijk 'neuzen' van overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven en andere organisaties dezelfde kant uit te krijgen. Overheden in Zeeland en Limburg hebben al belangstelling getoond om zich aan te sluiten. Tijdens de Klimaattop Zuid op 4 juni is het de bedoeling om te komen tot concrete afspraken die gepresenteerd kunnen worden als regionale bijdrage aan het nationale klimaatakkoord.

Initiatief
‘Klimaatstroom Zuid’ en het plan voor de Klimaattop Zuid zijn in november 2017 ontstaan tijdens de trendnacht in Breda over klimaatgedrag, georganiseerd door Brabant Kennis.  De gemeente Breda, het waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant hebben dit gezamenlijk uitgewerkt.

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid