nieuws

Reactie op landelijk Klimaatakkoord

10 julii 2018

‘Volle kracht vooruit’. Onder die vlag is de reactie vanuit de zuidelijke provincies op het landelijke Klimaatakkoord te vatten. ‘Praten en schrijven over klimaatverandering is nuttig en noodzakelijk, maar beneden de rivieren zitten we al stevig in de doe-stand’, aldus de Bredase wethouder Paul de Beer, één van de initiatiefnemers van Klimaatstroom Zuid.

Lees meer

klimaattop zuid sfeervideo online

26 juni 2018

Velen van u hebben misschien al de korte impressie gezien die dezelfde dag nog is getoond op de Klimaattop. Er is nu ook een langere versie beschikbaar. Bekijk de volledige sfeerimpressie van de Klimaattop hieronder.

Bekijk de video

Minister van I en W ontvangt Slot- en Startakkoord Klimaatstroom Zuid uit handen van Zuid-Nederlandse overheden

25 juni 2018

Tijdens het Congres Hittestress overhandigen vertegenwoordigers van Zuid-Nederlandse gemeenten, waterschappen en provincies aan minister van I&W Cora van Nieuwenhuizen het akkoord van de Klimaattop Zuid. Het akkoord toont de brede inzet in Zuid-Nederland om de leefomgeving beter voor te bereiden op extreme regenval, hitte en droogte.

meer lezen

Volledige slot- en startakkoord Klimaatstroom Zuid online

14 juni 2018

Op het snijvlak tussen thema’s en sectoren is in verschillende groepen op 4 juni gewerkt aan een overzicht van quick wins, lopende projecten, acties voor de middellange termijn (MLT) en eventueel benodigde middelen. Het resultaat is samengevat in drie deelprogramma’s: energie, landbouw/ buitengebied en gebouwde omgeving. Het volledige rapport is nu beschikbaar als download.

download het akkoord

Gemeenten en provincie naar 100.000 elektrische voertuigen

05 juni 2018

Brabant moet snel accelereren naar 100.000 elektrische voertuigen met de bijbehorende slimme laadinfrastructuur. Hiervoor hebben de gemeenten Breda, Tilburg en Helmond en de provincie een samenwerkingsovereenkomst getekend tijdens de Klimaattop in Breda.

Meer lezen

Klimaattop Zuid; dé start van breed actieprogramma energie en klimaat

04 juni 2018

Vertegenwoordigers van ruim 80 overheden, 100 maatschappelijke organisaties en 130 bedrijven hebben maandag 4 juni jl. op de Klimaattop Zuid in Breda afspraken gemaakt over allerlei acties om klimaatverandering het hoofd te bieden en slimmer om te gaan met energie.

Meer lezen

Van Watersnood naar Klimaatnood

03 juni 2018

De traditionele organisatie en werkwijze van overheden zit een effectieve klimaataanpak in de weg, stellen Paul de Beer en Kees Jan de Vet.

Meer lezen

klimaattop zuid zindert nu al

01 juni 2018

BREDA - De Klimaattop Zuid is nu al een succes. De 800 beschikbare plaatsen in het FutureDome zijn vergeven, aanmelden is dan helaas ook niet meer mogelijk. Oud-minister Ed Nijpels zal maandagavond, 4 juni, rond 21.00 uur de opbrengst van de Klimaattop Zuid in Breda in ontvangst nemen.

Meer lezen

Zuidelijke provincies bundelen krachten voor klimaat

17 mei 2018

BREDA - “IJsballen als hagelstenen in Brabant. Straten worden rivieren in Limburg en verzilting in Zeeland: wachten is geen optie! Het is hoog tijd dat we nog meer sámen gaan doen. Klimaattop Zuid wordt een bundeling van regionale krachten”.

Meer lezen

Grote ambities op Klimaattop Zuid in Bredase Koepel

25 april 2018

BREDA - Op de grote Klimaattop Zuid die op maandag 4 juni in Breda plaatsvindt, willen de drie Zuid-Nederlandse provincies met concrete maatregelen komen om hun aandeel in het landelijke Klimaatakkoord te vergroten.

Meer lezen

Aandacht voor Klimaatstroom Zuid op energieconferentie raadsleden

07 april 2018

Aandacht voor het klimaat is niet meer weg te denken, ook niet voor de raadsleden die na de verkiezingen zijn aangetreden. Zo’n honderd nieuwe raadsleden en andere geïnteresseerden waren 4 april aanwezig op een energieconferentie in Tilburg onder leiding van Ed Nijpels.

Meer lezen

'Klimaatstroom Zuid' van start met oproep aan nieuwe raadsleden

30 maart 2018

's-Hertogenbosch - Met de verspreiding van een klimaatmanifest onder alle nieuwe gemeenteraadsfracties in Noord-Brabant is vandaag de eerste stap gezet van ‘Klimaatstroom Zuid’. Dit is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en een aantal gemeenten en waterschappen om de gevolgen van klimaatverandering zo snel mogelijk adequaat aan te pakken.

Meer lezen

Join us; neem deel aan de Linkedin groep

naar de groep

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid