klimaattop

Klimaattop Zuid; dé start van breed actieprogramma energie en klimaat

Vertegenwoordigers van ruim 80 overheden, 100 maatschappelijke organisaties en 130 bedrijven hebben maandag 4 juni jl. op de Klimaattop Zuid in Breda afspraken gemaakt over allerlei acties om klimaatverandering het hoofd te bieden en slimmer om te gaan met energie. Jasmijn (10 jaar) van basisschool de Wereldboom uit Hulst verwoordde het perfect voor een volle zaal: “We moeten allemaal een beetje pijn lijden voor het milieu. Anders lukt het nooit.” Met 800 deelnemers was de top in de FutureDome een groot succes.

Er zijn al heel veel duurzame initiatieven in Zuid-Nederland. Op de Klimaattop Zuid zijn deze initiatieven bij elkaar gekomen. Dat leidt tot nieuwe energie, versnelling, kennisdeling, koppeling van initiatieven, nieuwe ideeën en verdieping. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kijken over grenzen heen en hebben de intentie uitgesproken om elkaar te blijven versterken en op te jutten de klimaatdoelstellingen te halen.

Quick wins
In de vele groepsessies zijn de volgende belangrijke quick wins benoemd die snel toepasbaar zijn:
- Vergroen de schoolpleinen in je gemeente.
- Doe mee met de aardgasloze wijk. Alleen samen hebben we impact.
- Geef bouwmaterialen een tweede leven. Sluit je aan bij het circulaire doorbreekteam;
- Oogst je zonne-energie op het boerendak in je buurt;
- Versnel de energietransitie; deel je initiatief.
De aanwezigen gaan zich in de eigen omgeving inzetten om deze quick wins uit te voeren.

Impressie Klimaattop Zuid, 4 juni 2018, FutureDome Breda 

Slotakkoord = startakkoord
De gemaakte afspraken gaan over thema’s als duurzame energie, circulaire economie en klimaatadaptatie: het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving tegen extreme regenval, hitte en droogte. Zo hebben de aanwezigen zo de basis gelegd voor een Actieprogramma Klimaatstroom Zuid.

Commissarissen van de koning Van de Donk en Polman overhandigden de resultaten als input voor het Nationaal Klimaatakkoord aan Ed Nijpels (voorzitter Overlegtafel Nationaal Klimaatakkoord) en aan de regiovoorzitters uit de drie provincies. Het slotakkoord van de dag is daarmee meteen het startakkoord voor de beweging Klimaatstroom Zuid. Zuid-Nederland is bereid een stap extra te zetten om de landelijke klimaatdoelstellingen te halen. In het najaar ligt daarvoor een concreet uitgewerkt actieprogramma met de vraag aan het Rijk om dit programma (straks) actief met een bijdrage te ondersteunen.

Deelnemers
Het deelnemersveld bestond uit vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, provincies, lokale energiecoöperaties, woningcorporaties, milieuorganisaties, grote bedrijven zoals energieleveranciers en bouwers en kleinere initiatiefnemers. Zij luisterden naar tientallen inspirerende lezingen, bespraken voorbeeldprojecten en netwerkten om toekomstige resultaten mogelijk te maken. Vertegenwoordigers van 70 projecten gaven presentaties op de Klimaatmarkt.

Join us; neem deel aan de Linkedin groep

naar de groep

Bekijk hieronder het programma van de Klimaattop Zuid. 

Voorprogramma voor genodigden 
via persoonlijke uitnodiging

12.30 uur  |  Inloop met ontvangst en inlooplunch
13.30 uur  |  Bredaas welkomstwoord door Paul de Beer
13.35 uur  |  Opening van de inhoudelijke klimaatarena’s door Margot Ribberink
14.00 uur  |  Lezing Marius Smit ‘Plactic Whale’
14.30 - 18.00 uur  |  Bouwstenen ontwikkelen klimaatprogramma Zuid-Nederland in klimaatarena’s:

Arena Adaptatie Gebouwde omgeving
Trekker: Evelien Verbauwen, Provincie Brabant
Arena Landbouw 
Trekker: Carel Nobbe, Waterschap Aa en Maas
Arena Energie Gebouwde omgeving
Trekker: Peter Linders, KMIDB 
Arena Energie en Mobiliteit 
Trekker: Robbin van der Linde, Provincie Brabant 
Arena Energie Elektriciteit 
Trekker: Michael van Hulst, Eneco 
Arena Circulair Industrie
Trekker: Esther Stapper, Adviesbureau 
Arena Circulair Gebouwde omgeving 
Trekker: Teun Meulepas, Provincie Brabant
Arena Commitment en monitoring
Trekker: Hein van Stokkom, Waterschap Brabantse Delta
 
Vanaf 18.00 uur  |  Aansluiten bij programma voor alle deelnemers

Algemeen programma voor alle deelnemers

16.00 uur  |  Welkom en opening plenaire deel door Margot Ribberink en Lodewijk Hoekstra
16.15 uur  |  Bezoek de klimaatmarkt en laat je inspireren, ga langs bij een van de klimaatdialogen of bezoek een van de verdiepende presentaties
17.00 uur  |  Lezing Lodewijk Hoekstra 
18.15 - 19.30 uur  |  Klimaatbuffet en bezoek klimaatmarkt
19.30 uur  |  Lezing Jan Rotmans'We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk'
20.00 uur  |  Ondertekenen regionale deelakkoorden
20.40 uur  |  Ontmoet de nieuwste klimaatinnovaties, sluit je aan bij initiatieven, ontmoet je huidige en nieuwe netwerk en deel kennis en informatie op de klimaatmarkt onder het genot van een drankje
21.00 uur  |  Einde klimaatmarkt
21.10 uur  |  Overhandigen klimaatprogramma aan Ed Nijpels (ovb)
22.00 uur  |  Einde borrel

Parallel programma

Klimaatdialogen
16.45, 18.15, 18.45 en 20.15 uur  |  Dialogen geleid door Margot Ribberink
In een vraaggesprek met verschillende gasten komen interessante voorbeelden aan bod van op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Deze gesprekken leiden tot interessante verbindingen en toekomstige projecten en samenwerkingsverbanden

 Best Practices
16.15, 17.45 en 20.15 uur  |  Inspirerende presentaties
Op basis van de drie thema’s klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie verdiepende presentaties gegeven over best practices. Laat je inspireren, stel verdiepende vragen en leer van elkaar, de getoonde innovaties en van de oplossingen bij problemen.

Thema Circulaire economie
16.15 uur | Het fundament is gelegd, tijd voor opschaling naar een circulaire bouwsector. Door Rutger Büch, Cirkelstad 
17.45 uur | Circulair: van communicatie naar realisatie. Door Bert van Vuuren, Natural plastics
20.15 uur | Maak kennis met Etriplus & 7square endeavour. Door Youri Schenau & Bas Wolfswinkel, Arcadis

Thema Energietransitie
16.15 uur | “Energietransitie: ook voor huishoudens met een smalle beurs? Door Susanne Agterbosch & Henri Swinkels, Het PON en provincie Brabant
17.45 uur | De groene waterstof economie. Door Michel Suijkerbuijk, Werkplaats de Gruyter/Odura
20.15 uur | Energie uit waterkracht. Door Menno Broers, BT Projects

Thema Klimaatadaptatie 
16.15 uur | Extremen in het huidige en toekomstige klimaat. Door Bart van den Hurk, KNMI
17.45 uur | Preview ‘Congres Hittestress - hoe Nederland omgaat met een warmer klimaat. Door Madeleen Helmer, Klimaatverbond
20.15 uur | Onweerstaanbaar Someren. Vraaggesprek met 3 bestuurders

Klimaatmarkt
16.15 - 21.00 uur  |  Maak nieuwe verbindingen en bezoek verschillende bedrijven, projecten, overheden en initiatieven.

meer informatie?

Mail dan naar info@klimaatstroomzuid.nl

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid