Bekijk de initatieven!

Bekijk de kaart met initiatieven

Bekijk nu de kaart met de projecten die aanwezig waren tijdens de klimaattop op 4 juni.  Het is een eerste beeld van de samenwerking die er nu al is.

De kaart geeft een eerste gezamenlijke beeld van het systeem van de uitdagingen die er zijn rondom het klimaat. Deze uitdagingen raken veel elementen van onze gehele samenleving. Dat is een systeem: er liggen verschillende verbindingen tussen mensen en organisaties die elkaar beïnvloeden.

Het doel van Klimaatstroom Zuid is om bestaande initiatieven te versnellen, te bundelen en te verbinden aan de landelijke klimaatopgave. We brengen hiermee in beeld waar projecten geografisch plaatsvinden, welke thema’s daaronder vallen, wie daaraan werkt en waar verbinding is. Op deze manier kunnen we de komende tijd gezamenlijk bekijken rondom welke thema’s veel of weinig gebeurd, waar nog geen verbindingen liggen tussen projecten die elkaar kunnen helpen, maar ook waar bijvoorbeeld extra inzet op nodig is.

naar de kaart

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid