Maak kennis met de initiatiefnemers

Het initiatief voor de Klimaatstroom Zuid is ontstaan tijdens de trendnacht over klimaatgedrag, georganiseerd door Brabant Kennis in Breda (november 2017). Hieruit is een groep mensen ontstaan, die gezamenlijk aan dit manifest hebben gewerkt: Brabantkennis, gemeente Breda, waterschap Brabantse Delta en provincie Noord-Brabant.

Kees Jan de Vet

namens Brabantse Waterschappen

Johan van den Hout

namens Provincie Noord-Brabant

Paul de Beer

namens Vereniging Brabantse gemeenten

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid 

klimaatstroom zuid
wordt gesteund door:

-----
21 mei 2018 
Brenda Jasperse | Makelaar Jong Leren Eten en coordinator NMe centrum | Natuur&Zo  
Jongeren spelenderwijs leren dat ze duurzame keuzes kunnen maken voor voedsel, omgeving, groen, klimaat en afval.
-----
20 mei 2018 
Nelleke Wagenaar | Mede Eigenaar | Pietro e Calore 
Een prachtig initiatief. Durf te kiezen voor duurzame energie en investeer in een schonere toekomst.
-----
18 mei 2018 
Rutger Buch | Gemeentesecretaris | Coöperatie Cirkelstad 
Dit zou toch iedereen moeten (willen) ondertekenen die met de toekomst van de aarde bezig is of serieus neemt?!
-----
18 mei 2018 
Janneke de Vries | Projectleider | stichting OpGroeneVoet
Wij ontwikkelen en ondersteunen burgerparticapatieprojecten (Blauwe Tuinen, Schonste Stròtje van Tilburg) op het gebied van bewustwording en activatie rondom klimaatadaptatie. Daarin staat samenwerken centraal; natuurlijk doen we mee!
-----
16 mei 2018 
Nicolaas Veltman | Project- en procesmanager | Nicolaas' Participaties
Het aardgasvrij maken van bestaande wijken is een complexe uitdaging. Uitnodigingsplanologie biedt een concreet handelingsperspectief.
-----
15 mei 2018 
Hugo Maas | Fractievoorzitter | PRO5 Bladel
Fractie PRO5 onderschrijft de uitgangspunten van het manifest en roept gemeente Bladel op om Breda te volgen en me hen voorop te lopen in deze belangrijke ontwikkeling.
-----
15 mei 2018 
John Verhees 
"De grootste bedreiging voor onze planeet is het geloof dat een volgende het wel zal oplossen.” Daarom ondersteun ik dit manifest van harte en zal mij waar ik kan hier persoonlijk voor inzetten!
-----
15 mei 2018 
Gert Kroon | Directeur | Arcadis Nederland BV
Namens Arcadis onderschrijf ik deze oproep van harte. Belangrijk nu om de goede intenties te vertalen naar concrete stappen om deze belangrijke doelen te bereiken. We zetten daar graag onze ervaring voor in. Samen met opdrachtgevers en stakeholders ontwikkelen we integrale, haalbare oplossingen voor de duurzame ontwikkeling van steden en regio’s. We zoeken daarbij actief naar kansen om klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire productie en duurzame mobiliteit te koppelen aan ruimtelijke investeringsprogramma’s en bouw- en transformatieprojecten. Zodat meerdere belangen en ambities in het gebied gediend worden.
-----
15 mei 2018 
Yurr Rozenberg | Eigenaar | YURR studio
Al jaren werk ik liefst voor duurzame klanten en ontwerp duurzame producten en boeken. Ik ben blij dat we nu met Klimaatstroom Zuid gelijkgestemden bij elkaar kunnen brengen en elkaar kunnen inspireren.
-----
14 mei 2018 
Hans de Jongh
Goed initiatief! Laten we kennis en krachten bundelen en samen stappen zetten.
-----
12 mei 2018 
Take De Beer
-----
9 mei 2018 
Rob Duijm
Ik behoor tot de generatie die er een rommeltje van maakte onder het motto afval kost niets, uitstoot kost niets... We bedachten sjoemeldiesels en economische groei. Het moet anders!
-----
9 mei 2018 
Marijn van Dijke | Eigenaar | Rondje Varen Breda
Ook wij dragen met onze elektrische boten bij aan duurzame wereld!
-----
9 mei 2018 
Laura Suijkerbuijk
Goed initiatief!
-----
8 mei 2018 
Ad Verhoeven
De gedachte en intensies zijn goed.Nu komt de invulling voor de beste combinatie van energiebesparende oplossingen en hiermee gaande kosten. Als we oplossingen willen koppelen met bestaande middelen zou het zinvol zijn om deze te koppelen aan kosten en t.v.t.
-----
8 mei 2018 
Piet Ackermans | Voorzitter | EWA Energie uit Water
Energie uit stromend en golvend water zal een bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie. De 3 zuidelijke provincies hebben daarvoor veel geschikte locaties. Onze branchevereniging kan die vullen met concrete projecten.
-----
7 mei 2018 
Andy Engel
"We erven de aarde niet van onze voorouders, maar hebben haar in bruikleen van onze kinderen" Genoeg motivatie me dunkt
-----
7 mei 2018 
Mariska van Rijswijk
Inspirerende en innovatieve verandering ontstaat daar waar vakgebieden en grenzen worden overschreden. Dit manifest is de kans om als regio in een stroomversnelling te komen naar een bijzonder mooie toekomst!
-----
4 mei 2018 
Ariane Zwarts | Wethouder | Gemeente Gilze en Rijen
Het college van B&W van de Gemeente Gilze en Rijen werkt de komende jaren voortvarend aan de thema’s klimaatadaptatie, circulaire economie en de energietransitie. Samen Bewust duurzaam is ons motto. Wij onderschrijven dit manifest van harte.
-----

3 mei 2018 
Karin van den Akker- Hartmans
Met zijn allen voor een betere wereld.
-----
3 mei 2018 
Anja van der Einden
We zijn met ons allen toch een te goed en mooi stel mensen om de gezondheid en het welzijn van de kinderen van onze kinderen door onze vingers te laten glippen? Onbestaanbaar vind ik dat en iedereen moet daarvan doordrongen raken.
-----
3 mei 2018 
Anja van der Einden | Fractievoorzitter gemeenteraad | PvdA GroenLinks Boxtel
Het besef dat het uur van de waarheid voor het klimaat is aangebroken moet doordringen tot in de haarvaten van onze gemeenschap in Boxtel; met tegelijkertijd met de zovele prachtige kansen en betere opties die er zijn om ons te voorzien van schone lucht, duurzame energie, en nieuwe sociale en economische verbanden.
-----
2 mei 2018 
Martin Bakker | Leider werkplaats | Werkplaats de Gruyter
Als werkplaats dragen wij bij aan het verduurzamen van de regio en steunen daarom het manifest van harte. En natuurlijk bieden wij aan daar waar nodig mee te denken en mee te doen aan concrete acties met concrete resultaten.
-----
2 mei 2018 
Hilrieke Nauta
Ik steun het manifest vanuit de volle overtuiging dat we alles op alles moeten zetten om de natuur zich te laten herstellen en duurzamer te leven met elkaar.
-----
2 mei 2018 
Emma Go
Super tof! :-)
-----
1 mei 2018 
Karin Moll
Wat een mooi initiatief! Het kan alleen als we het samen doen. Voor onze kinderen en toekomst steun ik van harte het manifest.
-----
1 mei 2018 
Herman van Wanrooij
Gewoon doen !
-----
1 mei 2018 
Ivo Buijnsters | Beleidsadviseur klimaatadaptatie | Provincie Noord-Brabant
Samen aan de slag voor een duurzamere leefomgeving en samenleving. Nu is het moment om door te pakken!
-----
30 april 2018 
Jessie Berkeveld | Bedrijfseigenaar & art director | Studio Eenvoud
Als vrijwillige campagne ontwerpers van de jonge klimaatbeweging steunen wij dit initiatief met heel ons hart.
-----
30 april 2018 
Cor de Nijs | Voorzitter | Nederweerter Energie Coorperatie
Onze nog jonge burgercooperatie NEWECOOP gaat er vol in !! Met concrete deelname in een nieuw windmolenpark, postcoderoos, zonneveld en energiecoaching

-----
30 april 2018 
Marty Braat
Wat een uitdaging!
-----
26 april 2018 
Jan Weterings
Ik vind het een uitstekend initiatief om gezamenlijk te werken aan concrete, haalbare en betaalbare oplossingen voor een gezondere en betere leef- en woonomgeving dan thans het geval is. De energie transitie naar duurzame hernieuwbare energie is daar een belangrijk onderwerp bij. Kortom schoon water, schone lucht en een schone bodem is van groot belang voor de mens en de levende natuur. Het herschreven Brundtland-rapport uit 1987 is daarbij, wat mij betreft, richtinggevend.
-----
26 april 2018 
Adrie Geerts | Beleidsmedewerker | Provincie Noord-Brabant
Bodembeheer is een belangrijk hulpmiddel om de nadelige effecten van stortbuien op te vangen. Verdichte lagen en slechte structuur leiden tot veel afspoeling van water, fijne bodemdeeltjes en meststoffen. Met beter bodembeheer en andere vormen van grondbewerking kunnen de schadelijke effecten worden verkleind en kan de bodem beter weerbaar worden gemaakt tegen stortbuien. Bodembeheer is ook een belangrijk hulpmiddel om droogteschade te verkleinen. Verdichte lagen leiden tot een ondiepe beworteling en dus tot een droogtegevoelig gewas. Beter bodembeheer en aanvoer van extra organische stof zorgen ervoor dat de bodem meer vocht kan vasthouden en de wortels beter hun werk kunnen doen.
-----
24 april 2018 
Patrick de Rooij
Er is genoeg te doen, aan de slag!
-----
24 april 2018 
Michel Suijkerbuijk | Directeur | Odura
Goed initiatief. Samenwerking is essentieel. Mis tot dusver nog wel het woordje 'waterstof' in het manifest. Heel belangrijk element in de energietransitie. Ook hier liggen grote uitdagingen én grote mogelijkheden voor Zuid-Nederland, waarbij samenwerking opnieuw een sleutelfactor is. Daar zet ik me desgewenst graag voor in.
-----
23 april 2018 
Marieke Maas | Junior Adviseur klimaatadaptatie en stedelijk water | Inter Delta Nederland
We moeten over de hele breedte met ruimtelijke adaptatie en mitigatie, met droogte, hitte, regenval, overstroming en wind aan de slag. Niet alleen op beleidsniveau met een helikopterview maar ook met een praktische en gerichte aanpak.

-----
20 april 2018 
Anne van Kuijk
Klimaatverandering verbindt en is daarmee een kans om echt samen te werken aan een betere leefomgeving.
-----
20 april 2018 
Stefan Disbeschl | Ondernemend Adviseur Manager | Inter Delta Nederland
Wij als IDN (onder)steunen het manifest en willen graag onze bijdrage leveren door o.a. onze kennis te delen voor een aantal van de 10 punten. Top!
-----
19 april 2018 
Wieke Bonthuis | Directeur | BRES BV
Met elkaar in de versnelling. Van bestuur tot burger. En natuurlijk van het gas los!
-----
19 april 2018 
Sijtze Brandsma | Voorzitter | Coöperatie Energie Dongen
Wij ondersteunen dit manifest omdat we geloven dat alle partijen de handen ineen moeten slaan om de energietransitie te laten slagen. Alleen samen met de burgers en MKB, verenigd in Coöperatief verband gaat dit lukken.
-----
19 april 2018 
Arien Scholtens
Ook steun vanuit de regio ten noorden van Zuid-Nederland
-----
19 april 2018 
Louise Bergenhenegouwen | Programmamanager Milieu & Duurzaamheid | Havenbedrijf Moerdijk
Mooi initiatief!
-----
16 april 2018 
Nicole Homeijer | Adviseur | Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Als Omgevingsdienst onderschrijven we het manifest en helpen we gemeenten bij het versnellen naar een duurzame energieproductie. Daarnaast ondersteunen we innovaties op proces-, project- en soms zelfs productniveau.
-----
16 april 2018 
Peter Linders
Ik ben als kwartiermaker bij veel gemeenten actief met versnellingsaanpakken op circulairiteit, aanbod ontwikkeling en aardgasloze wijken. Ik steun het manifest en zal deze ook van harte verspreiden. Maar ik wil meer doen dan dat! Daarvoor deze oproep en neem contact op voor een bakkie brainstormen. ;-) Groet Peter Linders | kmidb.nl sbnom.nl sparkcampus.nl
-----
15 april 2018 
Cynthia Pallandt
Ik vind het heel mooi om te zien dat de trendnacht over klimaatgedrag, die ik zelf als ontzettend waardevol heb beleefd, hiertoe heeft geleid. Ik mis echter nog wel wat hardere richtlijnen met betrekking tot de vee-industrie en de transportsector, waar een groot deel van het probleem door wordt veroorzaakt. Moet aangescherpt worden dus. De beschreven maatregelen zijn een goede eerste stap! Nu met zijn allen de schouders eronder en vooral ambitieus blijven.
-----
12 april 2018 
Erik van Erne | Directeur | Anders Bekeken Blog
Goed initiatief. Nu snel naar de uitvoering!
-----
12 april 2018 
Hans Hofland | Eigenaar | Holag en VICOE.eu
Blij met het manifest ! Hopelijk krijgt het project Vicoe.eu de aandacht die het verdient. Het gaat over grondstoffen, klimaat, schoonwater, koolstof binding, biodiversiteit etc Het circulair werken blijkt (te)veel voordelen te hebben. Het project dient veel doelen en daar moet men aanwennen?
-----
12 april 2018 
Herman Peters
Prima initiatief!
-----
12 april 2018 
Ad Vlems | Voorzitter | Ecodorp Boekel
Geweldig initiatief, Ecodorp Boekel wil graag meewerken aan concrete acties, want wij zien de noodzaak en willen graag samenwerken met iedereen die de transitie naar een klimaatadaptieve en klimaatpositieve samenleving wil versnellen. In 2018 beginnen wij met de bouw van de eerste tien circulaire, energiepositieve, klimaatadaptieve en -positieve woningen. We zoeken nog samenwerkingspartners met hoge ambities.
-----
12 april 2018 
Dianne Schellekens | Eigenaar/adviseur | Schellekens Proces en Project/Daarom Duurzam Nu
Nu alle handen in elkaar slaan om zo snel mogelijk energieneutraal en zo gasloos mogelijk te worden!
-----
12 april 2018 
Jan Snelders | Van Gemert Groep
-----
12 april 2018 
Carinne Elion-Valter | Fractievoorzitter | D66 Bergen op Zoom
Overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen bij de omslag naar een duurzame samenleving (energie-transitie, circulariteit). Gemeenten zijn hierbij leidend. Werken aan duurzaamheid moet echter samengaan met verbetering van de sociale samenhang. Werken aan duurzaamheid kost ook geld. Colleges moeten daarover transparant zijn.
-----
12 april 2018 
Claire Dekkers | Communicatieadviseur | Code C Maakt duurzaamheid de norm
Krachten bundelen en aan de slag!
-----
11 april 2018 
Peter Verwaters
Ik ondersteun dit manifest en blijf graag op de hoogte als secretaris Natuurfederatie Geertruidenberg.
-----
11 april 2018 
Bert Quaedvlieg
Mede namens en voor mijn kinderen: Kinderen hebben (en zijn) de toekomst, wij zetten daarom nu noodzakelijke stappen naar een klimaatbestendig Brabant.
-----
10 april 2018 
Ernest de Groot
Water Natuurlijk Brabant steunt het manifest.
-----
10 april 2018 
Henk van der Weele
Als vrijwilliger van de lokale energiecoöperatie zet ik me in voor mijn woonplaats Dongen.
-----
9 april 2018 
Martijn Rieter | Helder Helmond
MR.
-----
5 april 2018 
Nadir Baali | Raadslid Gemeente Steenbergen
-----
5 april 2018 
Pierre Hobbelen | Thuisvester
-----
4 april 2018 
Onno Eigeman | Stoer
-----
3 april 2018 
Mijntje Notermans | BrabantKennis
-----
3 april 2018 
Berry Smits | Helmond Aktief
Wij onderschrijven de uitgangspunten van het manifest.
-----
3 april 2018 
Michael van Hulst | Eneco Groep
-----
3 april 2018 
Ronald van der Stroom | vanderstroom advies
-----
3 april 2018 
Maddie Akkermans | The Weather Makers BV
-----
3 april 2018 
Jan van Groos | Gemeente Waalwijk
Dit is een prima initiatief.
-----
2 april 2018 
Maurice ten Tije | Provincie Noord-Brabant
-----
31 maart 2018 
Sas Terpstra | Provincie Noord-Brabant
Mooi initiatief waarmee Zuid Nederland laat zien dat energie en klimaatvraagstukken om gezamenlijke aanpak vragen!
-----
30 maart 2018 
Henk Schouwenars | Br Delta
DOEN!
-----
30 maart 2018 
Kees Jan de Vet | Brabantse Delta
-----
30 maart 2018 
Hilrieke Nauta | Gemeenteraad Breda
-----
30 maart 2018 
Derk Hueting | DhUET  
Mooi initiatief, nu doorpakken en tempo opvoeren.

meer informatie?

Mail dan naar info@klimaatstroomzuid.nl