Bijeenkomst versnelling warmtetransitie

Maandag 1 juli 2019  |  13:00 - 17:00 uur
Design Thinking Center  |  High Tech Campus 27, Eindhoven


Innovatiecentrum Exentr en Klimaatstroom Zuid nodigen u uit voor een bijeenkomst over innovatie voor de warmtetransitie. De bijeenkomst is op maandag 1 juli van 13:00-17:00u.
 
De warmte transitie is een onderdeel uit het nationale klimaatakkoord. Op dit moment wordt er in vier Brabantse regio’s gewerkt aan de regionale structuur warmte,  als onderdeel van de Regionale Energiestrategie 2030 (RES). Er zijn diverse oplossingen nodig als alternatief voor het Groningse aardgas. Hoe kunnen we enkele technische oplossingen een stap verder helpen in realisatie en opschaling.
De ontwikkeling van nieuwe oplossingen wordt vaak vanuit technologisch perspectief ingestoken. Hierdoor bestaat het risico dat adaptie niet slaagt of stagneert. Op de bijeenkomst gaan deelnemers vanuit verschillende sectoren juist aan de slag met de menselijke component van technische innovaties binnen de warmtetransitie om de slagingskans te vergroten.
 

Projecten die meedoen

Zonthermie in de gebouwde omgeving
Gemeente Eindhoven
Om CO2emissies terug te dringen moeten we op zoek gaan naar duurzame alternatieven voor ons huidig verwarmingssysteem. De Zonthermische toepassing heeft een hogere energie efficiëntie dan zonnepanelen voor elektriciteit (zon-PV). Een kansrijk middel voor de lokale warmtebehoefte, die veelal groter is dan het elektriciteitsverbruik. Hoe implementeren we dit in combinatie met opslag? En hoe kunnen we dit naast andere systemen opschalen?

Energie uit asfalt
Energy networks
Energie opwekken uit asfalt door een asfaltcollectoris een zeer kansrijke innovatie .
Asfalt wordt in de zomer heet, de zonnewarmte wordt opgeslagen in het donkere oppervlak. De collector in het asfalt verzamelt de warmte en voert deze af. De asfaltcollector fungeert als een warmtewisselaar die de warmte aan het asfalt onttrekt. In de winter kan juist koude worden onttrokken. Het opgewarmde water (of in de winter het gekoelde water) wordt ondergronds opgeslagen in een watervoerende bodemlaag.  Dit werk stabiliserend voor de lokale WKO systemen. De renovatie van de A58 biedt mogelijk een kans om deze innovatie toe te passen.
Binnen deze casus is het de vraag hoe we de belangen van verschillende stakeholders op 1 lijn krijgen.

Restwarmte benutten voor glastuinbouw en gebouwde omgeving
SUEZ Roosendaal en tuinders West-Brabant
Hoe kunnen we restwarmte benutten? Het liefst via cascadering voor verschillende gebruikers zoals glastuinbouw en de gebouwde omgeving. Diverse tuinders in West Brabant (Steenbergen, Dinteloord) hebben behoefte aan warmte en CO2. Er zijn plannen voor benutting van restwarmte vanuit Moerdijk, maar ook vanuit SUEZ uit Roosendaal. Een warmtenet met diverse bronnen en diverse afnemers biedt in theorie veel potentie, maar dat is door de diverse belangen nog lastig te realiseren.

Groen gas productie uit bio-afval

Programma

Met betrokken stakeholders verkrijgen we aan de hand van een design thinking proces een beeld  van zowel de technische als de sociale kanten van innovaties. Onder begeleiding van het Design thinking Center werken we in groepen van maximaal 8 personen allereerst aan de behoeften vanuit verschillende stakeholders, gekoppeld aan een bepaalde casus.. Hierna gaan we dit vertalen naar een optimalisatie van de concrete oplossingen om aan de slag te gaan in de praktijk. 

12:00 uur
Lunch

13:00 uur
Introductie

13:30 uur
Probleemverkenning

14:30 uur
Pauze

14:45 uur
Werken aan oplossingen

16:00 uur
Wrap up

16:30 uur
Borrel

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid