Bijeenkomst energie en innovatie

Maandag 2 september 2019  |  12:30 - 16:30 uur
Innovatiecentrum Exentr  |  High Tech Campus 27, Eindhoven


Innovatiecentrum Exentr en Klimaatstroom Zuid nodigen u uit voor een bijeenkomst over energie en innovatie. Om de transitie naar duurzame bronnen voor elektriciteit en warmte vorm te geven, is er een behoefte aan innovaties, in zowel technisch als sociaal opzicht.
 
Er is nog geen standaard oplossing om van het aardgas af te gaan. Er is veel maatwerk nodig, en ook veel experimenteerruimte. Hoe krijgen we tijdig voldoende schaalgrootte voor implementatie van innovaties? Dat is afhankelijk van diverse factoren zoals:
·     regelgeving
·     financiering
·     kennis en expertise van betrokkenen
·     samenwerking
·     meerwaarde voor gebruikers
 
Tijdens de bijeenkomst komen we meer te weten van een aantal innovaties en wat de redenen zijn waarom ze wel of niet verder komen. Welke drempels liggen er, hoe neem je ze wel of niet succesvol weg? Ook gaan we met elkaar in gesprek om leerervaringen te delen en de succesfactoren en valkuilen voor verschillende aspecten te identificeren. Om zo met elkaar sterker te worden in de opschaling en implementatie van innovaties ten behoeve van de energietransitie.
 
Voor wie
Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en medewerkers vanuit overheid, bedrijfsleven, financiers en onderwijs die een rol (kunnen of willen) hebben in de energietransitie.
Voor bedrijven is ervaring met start/scale up of ambitie hiertoe vereist.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de Klimaatstroom Zuid App. Het aangesloten netwerk van deze app heeft reeds een uitnodiging ontvangen, u kunt deze bijeenkomst tevens vinden onder 'activiteiten'.

Bent u nog niet aangesloten bij de Klimaatstroom Zuid App maar heeft u wel interesse in deze bijeenkomst? Meld u dan aan via onderstaande button:

aanmelden is niet meer mogelijk
routebeschrijving plattegrond

Casus 

Als onderdeel van het interactieve programma gaan we samen in dialoog over de volgende drie casussen:

Groengasproductie door hogedrukvergisting bij rioolwaterzuiveringen
- Bareau
De hogedrukvergistingstechnologie, die het bedrijf Bareau de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, draagt de naam Autogenerative High Pressure Digestion (AHPD). In vertaling: autogeneratieve hoge druk gisting. AHPD-technologie bestaat in principe uit een vergistingsreactor. Onder hoge druk wordt in die reactor water gezuiverd en organisch afval omgezet in groengas. Zodra het vat op temperatuur is, kan het zichzelf aandraaien en dus autogeneratief te werk gaan.

Warmte uit asfalt benutten
- Gemeente Tilburg
Asfalt wordt in de zomer heet, de zonnewarmte wordt dan opgeslagen in het oppervlak. Het systeem om warmte uit asfalt te benutten bestaat uit een collector die de warmte verzamelt en afvoert. De asfaltcollector fungeert als een warmtewisselaar en laat water door het asfalt lopen. In de winter kan juist kou worden onttrokken. Het opgewarmde water (of in de winter het gekoelde water) wordt ondergronds opgeslagen in een watervoerende bodemlaag. Implementatie van deze innovatie
is van veel factoren afhankelijk, zo moet de aanleg moeten altijd in samenhang worden bekeken met de ontwikkeling in de buurt. Kort gezegd, er moeten wel afnemers zijn die warmte en koude van het systeem kunnen gebruiken.

Co2 en warmtenet voor de glastuinbouw
- SUEZ
Momenteel ligt er een studie om warmte en CO2 van SUEZ te transporteren naar het glastuinbouwgebied van Dinteloord en Steenbergen. De vraag hierbij is of het wellicht effectiever is om de warmte te benutten voor de gebouwde omgeving? Of is het een juist goed om samen tot een warmtenet te komen, zodat we een groot regionale warmterotonde kunnen realiseren?

Programma

Vanaf 12:00 uur bent u welkom in Innovatiecetrum Exentr. We starten met een lunch, waarna we aan de slag gaan met een middagvullend interactief programma. Aansluitend zal er een netwerkborrel plaatsvinden. 

12:30 - 13:00 uur
Inloop met broodje

13:00 uur
Welkom en inleiding met Anne-Marie Spierings

13:30 uur
Presentatie casussen 

14:30 uur
Interactief programma

15:15 uur
Pauze en netwerken

15:45 uur
Interactief programma

16.45 uur             
Afsluiting en conclusies 

17.00 uur
Netwerkborrel

Ontmoet elkaar via de
Klimaatstroom Zuid app

Sinds kort bestaat er in  samenwerking met Bundeling® de nieuwe Klimaatstroom Zuid app. Daar deel je bijvoorbeeld het laatste nieuws, meld je je eenvoudig aan voor evenementen  en stuur je gemakkelijk berichten. Iedereen heeft nu, met 1 druk op de knop, toegang tot de gehele community waarin zich inmiddels honderden mogelijke netwerkpartners bevinden. Lid worden van de community kan alleen via een uitnodiging. Wil jij uitgenodigd worden voor de app? Meld je dan aan via onderstaande link

 Ja, ik wil me aanmelden voor de app 

Volg ons op Twitter voor het laatste nieuws en praat mee via #KlimaatstroomZuid